Kennisgewing van Algemene Jaarvergaderig (AJV) 2019

Kennisgewing van Algemene Jaarvergaderig (AJV)

Die Sea Point City Improvement District NPC (SPCID) hou ‘n AJV. Alle belanghebbende persone word genooi na ‘n oorsig van die jaar se bedrywighede en beplanning vir 2020/21.

Datum: 14 November 2019    

Tyd:      10h30      

Plek: Protea Hotel Arthur’s Road Sea Point.          

Slegs bona fide-lede van die SPCID kan stem by ‘n AJV.  Alle eienaars van eiendomme wat binne die SPCID val, kan lede word sonder enige koste daaraan verbonde, maar moet registreer voor 7 November 2019.

Vir meer  besonderhede oor registrasie en dokumentasie gaan na www.seapointcid.org , stuur ‘n epos aan wayne@seapointcid.org of skakel 021 434 1234.

Powered by BetterDocs

Submit a Comment

Your email address will not be published.